Alexandra De Smedt – Therapeute

Alexandra De Smedt – Therapeute


Lichaamsgerichte psychotherapie en experiëntieel lichaamswerk, integratieve trauma-relaxatietherapie en systemisch werken.


 


Mildheid. Empathie. Betrokken. Nuchterheid. 4 woorden die Alexandra typeren. Met haar ‘down to earth’ aanpak, ondersteunt zij kinderen en volwassenen in hun zoektocht naar rust en lichamelijke-en-mentale rust. Een rust die velen zoeken maar door angst, trauma, pijn ,rouw, fysieke ongemakken, niet kunnen vinden. Met haar geduldige en niet oordelende manier van werken, maakt Alexandra graag tijd om naar jouw verhaal te luisteren en om samen ( indien nodig, met het systeem) te zoeken naar oplossingen en stapsgewijs het herstelplan aan te gaan.


 


Mildheid


Na haar studies aan de KU Leuven, kriebelde het bij Alexandra om een therapie opleiding te volgen. Door haar ervaring met rouw-verlies gesprekken, voelde zij zich aangetrokken tot ’ integratief werken’. Door zelf een chronische aandoening te hebben, staat heel haar leven in het teken van mildheid. Mildheid ten opzichte van zichzelf, haar aandoening en anderen. Met ouder worden, kwam de behoefte om hiermee aan de slag te gaan. Via gedragswetenschappen ( mindfulness, ACT) kwam ze terecht in de wereld van de lichaamsgerichte psychotherapie. Om haar opleiding kracht bij te zetten, maakte ze van ‘relaxatietherapie’ haar therapievorm. Deze stroming bevindt zich tussen de klassieke psychotherapie en de kinesitherapie.


Kennisspons


Alexandra volgende een opleiding ‘talentgedreven werken’ bij Els Spronk, al snel werd voor haar duidelijk dat ze als ‘kennisspons’ nog niet alle antwoorden voor zichzelf en haar therapeut-zijnde, had gevonden. Antwoorden die ze zocht op vlak van traumaverwerking, omgaan met (intense) pijn, vond ze niet binnen Europa. Wel kreeg ze antwoorden hoe ze vanuit de relaxatietherapie, mensen kon begeleiden met (acute) hyperventilatieklachten, angstklachten. Er moesten nog enkele puzzelstukken gelegd worden. Per toeval, maakte zij kennis met het Trauma Centre in Boston waar Bessel van der Kolk (the body keeps the score) als psychiater, jarenlang trauma cliënten ondersteunde en behandelde via lichaamsgerichte psychotherapie. In 2018, zette zij haar eerste stappen in de wereld van het ‘trauma informed/sensitive’ werken. In 2020 behaalde zij het diploma van Trauma informed Yoga practitioner.


Vagus


Door haar nuchtere kijk op zaken en door haar samenwerking met artsen, is Alexandra een voorstander van meer gebruik te maken van neurowetenschappen. Gedragswetenschappen zijn zeer nuttig om het cognitieve deel van het brein te stimuleren maar voor dit kan, moet het lichaam zich terug veilig voelen, anders kunnen er geen nieuwe verbindingen ontstaan in de hersenen. Als ‘neuroscience chick’ is zij bekend met het werk van Stephen Porges (the polyvagal theory) waarin de rol van de ‘vagus’ centraal staat en hoe deze een belangrijke rol speelt op vlak van lichaamelijke-emotioneel welzijn. Tot voor kort, was in België, niemand echt bezig met deze werkwijze. Gelukkig vond Alexandra, in Dr. Luc Swinnen een bondgenoot waardoor zij samen met anderen heeft mogen ervaren welke invloed neurowetenschappen hebben in therapie-coaching setting. En hoe men personen in een ‘freeze’ het beste kan begeleiden.


Empathisch en betrokken


Alexandra weet graag wat er leeft in de wereld van een client. Ze deinst er ook niet voor terug om bij het in kaart brengen van de hulpvraag, te gaan bevragen hoe ‘het systeem’ zich voelt in het proces van de client. Door hun (deels) te betrekken, ervaren zij dit als een ‘niet oordelende’ hulp/ondersteuning. Met een verleden in het (buitengewoon)onderwijs, is het werken met kinderen en gezinnen geen probleem voor haar. Door mee te gaan in de leefwereld van het kind, kan zij de therapiesessies zo aangenaam mogelijk maken waardoor kinderen op een veilige manier aan regulatie kunnen doen.


Adres

Adres: Albert Dickschenstraat 48, 2610 Wilrijk

Algemene email: pleuni.cant@praktijk-desprong.be

Algemene tel: 0032/470233745

Openingsuren

Op afspraak

Volg ons

Copyright © All Rights Reserved.